O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče

Volná místa

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní rada — odborný metodický pracovník Národního digitálního archivu v Oddělení kontroly výkonu spisové služby, fondů státní správy po roce 1992 a elektronických dokumentů (5. oddělení)

Ředitelka Národního archivu jako služební orgán podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní rada — odborný metodický pracovník Národního digitálního archivu (ID 30355748) v oboru státní služby 35. Archivnictví a spisová služba dle nařízení vlády č. 106/2015 Sb. o oborech státní služby.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.(resp. na dobu určitou do doby úspěšného absolvování úřednické zkoušky a složení slibu, poté na dobu neurčitou).

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. červenec 2017 nebo dle dohody.

Místem výkonu služby je Praha.

Lhůta pro podání žádosti: 7. 4. 2017.

pdf icon Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (PDF, 164 kB)

1. Žádost o přijetí: PDF (666 kB), DOCX (35 kB)

2. Vzor čestného prohlášení o státním občanství: PDF (70 kB), DOCX (16 kB)

3. Vzor čestného prohlášení o svéprávnosti: PDF (49 kB), DOCX (16 kB)

4. Vzor čestného prohlášení o dosaženém vzdělání: PDF (90 kB), DOCX (16 kB)

5. Vzor čestného prohlášení o zdravotní způsobilosti: PDF (65 kB), DOCX (16 kB)

6. Vzor žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a hodnocení zdravotního stavu za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu služby: PDF (70 kB), DOCX (16 kB)Inzerát zveřejněn dne 15.03.2017.Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada - archivář v Oddělení fondů státní správy z let 1918 – 1945 (3. odd.)

Ředitelka Národního archivu jako služební orgán podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada - archivář (ID 17000517) v oboru státní služby 35. Archivnictví a spisová služba dle nařízení vlády č. 106/2015 Sb. o oborech státní služby.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.(resp. na dobu určitou do doby úspěšného absolvování úřednické zkoušky a složení slibu, poté na dobu neurčitou).

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. červenec 2017 nebo dle dohody.

Místem výkonu služby je Praha.

Lhůta pro podání žádosti: 30. 3. 2017.

pdf icon Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (PDF, 168 kB)

1. Žádost o přijetí: PDF (666 kB), DOCX (35 kB)

2. Vzor čestného prohlášení o státním občanství: PDF (70 kB), DOCX (16 kB)

3. Vzor čestného prohlášení o svéprávnosti: PDF (49 kB), DOCX (16 kB)

4. Vzor čestného prohlášení o dosaženém vzdělání: PDF (90 kB), DOCX (16 kB)

5. Vzor čestného prohlášení o zdravotní způsobilosti: PDF (65 kB), DOCX (16 kB)

6. Vzor žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a hodnocení zdravotního stavu za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu služby: PDF (70 kB), DOCX (16 kB)Inzerát zveřejněn dne 28.02.2017.Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní rada v oddělení kontroly výkonu spisové služby, fondů státní správy po roce 1992 a elektronických dokumentů

Ředitelka Národního archivu jako služební orgán podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní rada (ID 30355747)v oboru státní služby 35. Archivnictví a spisová služba dle nařízení vlády č. 106/2015 Sb. o oborech státní služby.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.(resp. na dobu určitou do doby úspěšného absolvování úřednické zkoušky a složení slibu, poté na dobu neurčitou).

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 15. platové třídy.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. květen 2017 nebo dle dohody.

Místem výkonu služby je Praha.

Lhůta pro podání žádosti: 24. 3. 2017.

pdf icon Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (PDF, 131 kB)

1. Žádost o přijetí: PDF (666 kB), DOCX (35 kB)

2. Vzor čestného prohlášení o státním občanství: PDF (70 kB), DOCX (16 kB)

3. Vzor čestného prohlášení o svéprávnosti: PDF (49 kB), DOCX (16 kB)

4. Vzor čestného prohlášení o dosaženém vzdělání: PDF (90 kB), DOCX (16 kB)

5. Vzor čestného prohlášení o zdravotní způsobilosti: PDF (65 kB), DOCX (16 kB)

6. Vzor žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a hodnocení zdravotního stavu za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu služby: PDF (70 kB), DOCX (16 kB)Inzerát zveřejněn dne 16.02.2017.