O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče
Aktuálně

Archiv České koruny. Listinný poklad Karla IV.


Zlatá bula Karla IV Národní archiv připravuje výstavu „Archiv České koruny. Listinný poklad Karla IV.“, na níž budou ke shlédnutí originální listiny vzešlé z vůle Karla IV. Doprovodným programem výstavy budou odborné přednášky:
18. 10. v 16 hodin: Prof. L. Bobková: Italské zkušenosti mladého Karla IV.
24. 10. v 16 hodin: PhDr. E. Doležalová, Ph.D.: Karel IV. – dobrý český král, ale špatný římský císař?
28. a 30. 10. v 15 hodin: PhDr. D. Čumlivski: Karel IV a Archiv České koruny


 Více   »


XI. konference CNZ - Elektronické úřadování "na ostro"

 

V úterý 11. října se v Národním archivu v Praze uskuteční 11. ročník odborné konference CNZ. Hlavním hostem konference bude profesorka římské University Sapienza a prezidentka Italské asociace archivářů, paní Maria Guercio, která účastníky konference seznámí s přístupem italské veřejné správy k problematice správy a uchovávání digitálních dokumentů a s využitím mezinárodních standardů.
Více
DALŠÍ ZPRÁVY Z NÁRODNÍHO ARCHIVU
Jaroslav Janda - Moje vzpomínky na světovou válku 1914 - 1918

Jaroslav Janda, původně rakousko-uherský voják zdravotní služby opětovně povolaný do 1. světové války, prošel frontou v Srbsku a přežil strašlivou zajateckou anabázi ze Srbska do tehdejší Porty Valony (Vlore), cestu lodí na Asinaru a pobyt v několika zajateckých táborech ve Francii. Po vstupu do sboru českých dobrovolníků-legionářů se zúčastnil výcviku a následně i bojů u Vouziers a Terronu jako vojín 2. praporu 22. pěšího pluku střelců. J. Janda sepsal originální a autentické vzpomínky, obsahující zkušenosti, dojmy a poznatky z války a ze života v různých evropských zemích. Více.
Nový Knihovní řád

Dne 1. června 2016 vstoupí v platnost nový Knihovní řád Národního archivu.

Více   »
Pamětní knihy (nejen) železničních stanic byly zpřístupněny na internetu

Národní archiv zveřejnil prostřednictvím portálu Badatelna.eu digitalizovaný archivní soubor Sbírka staničních kronik. Při této příležitosti se konal 10. března 2016 v Národním archivu seminář, který představil nejen digitalizaci, ale také fenomén železničních pamětních knih.

 Více   »

Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu
Fond "Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu" je zpřístupněn dálkově veřejnosti.

Monasterium.net. Virtuální archiv listin střední Evropy.

Ilustrační foto Pražské pobytové přihlášky (1850-1914)
Projekt digitalizace pražských pobytových přihlášek z let 1850-1914.

Ilustrační foto První světová válka – negativy
Fond "První světová válka - negativy" je od října 2009 zpřístupněn dálkově veřejnosti.

Ilustrační foto Soupis židovského obyvatelstva v Čechách 1723-1811

 

Webové expozice a publikace

Pracovali pro Říši ...
Výstava z roku 2010

... A zůstali věrni Československé republice.
Předpisy týkající se antifašistů v Československu.

Němečtí antifašisté z Československa v archivních dokumentech 1933-1948
Výstava z roku 2007 

Osudové osmičky
Cyklus výstav připravený k výročí v roce 2008